NextStep Science Podcast

Zaujímajú Ťa prírodné vedy a chceš si v nich vybudovať kariéru? Nechaj sa inšpirovať kariérnou cestou úspešných! NextStep Science Podcast je nabitý motivujúcimi myšlienkami a dobrými radami, ako postupovať ku svojej vysnívanej kariére a nie len to, dozvieš sa tiež kopec zaujímavostí z vedy aj zo života našich hostí.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App

Episodes

Wednesday May 08, 2024

Doktor Michal Májek vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, doktorantúru na University of Regensburg v Nemecku. Ďalej pôsobil tiež na univerzitách v Nemecku a USA. Počas svojej kariéry získal viacero významných ocenení, napríklad aj Marie Curie Individual Fellowship. V súčasnosti pôsobí na Katedre organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúci Laboratória metodológie organickej syntézy a projektu CAPELE, na ktorý tento rok získal ERC grant.

Thursday Mar 28, 2024

Doktor Michal Májek vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, doktorantúru na University of Regensburg v Nemecku. Ďalej pôsobil tiež na univerzitách v Nemecku a USA. Počas svojej kariéry získal viacero významných ocenení, napríklad aj Marie Curie Individual Fellowship. V súčasnosti pôsobí na Katedre organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúci Laboratória metodológie organickej syntézy a projektu CAPELE, na ktorý tento rok získal ERC grant.

Thursday Mar 07, 2024

Prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. pôsobí na Katedre environmentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Od roku 2013 ako profesor. V roku 2019 sa stal dekanom fakulty a je ním doteraz.
Venuje sa výskumu semiautomatizovaných umelo inteligentných systémov pre promptnú detekciu inváznych druhov s patogénnym a karanténnym potenciálom na poľnohospodársku krajinu, s osobitným zreteľom na rad Thysanoptera, ako aktuálny problém dopadu klimatickej zmeny v synergii s globalizáciou obchodu s biologickými komoditami.
Jeho pozornosť sa koncentruje aj na výskum vo viacerých „centrách endemizmu“ a „biodiversity hotspots“, v súčasnom období predovšetkým na región rovníkovej Afriky (Kamerun) a juhoamerických stolových hôr (Venezuela), v rámci ktorých sa podieľal na opise viacerých nových druhov pre vedu.
Je autorom vyše 100 vedeckých článkov, 11 vedeckých monografií, 9 vysokoškolských učebníc a učebných textov a 200 iných publikácií.

Friday Feb 16, 2024

Prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. pôsobí na Katedre environmentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Od roku 2013 ako profesor. V roku 2019 sa stal dekanom fakulty a je ním doteraz.
Venuje sa výskumu semiautomatizovaných umelo inteligentných systémov pre promptnú detekciu inváznych druhov s patogénnym a karanténnym potenciálom na poľnohospodársku krajinu, s osobitným zreteľom na rad Thysanoptera, ako aktuálny problém dopadu klimatickej zmeny v synergii s globalizáciou obchodu s biologickými komoditami.
Jeho pozornosť sa koncentruje aj na výskum vo viacerých „centrách endemizmu“ a „biodiversity hotspots“, v súčasnom období predovšetkým na región rovníkovej Afriky (Kamerun) a juhoamerických stolových hôr (Venezuela), v rámci ktorých sa podieľal na opise viacerých nových druhov pre vedu.
Je autorom vyše 100 vedeckých článkov, 11 vedeckých monografií, 9 vysokoškolských učebníc a učebných textov a 200 iných publikácií.

Thursday Jan 25, 2024

Adriana Talianová je jednou z najmladších analógových astronautov/iek na svete. Má za sebou stáže v NASA, je asistentkou výskumu na Northwestern University v USA a taktiež spoluzakladateľkou spoločnosti CHANCE. V NextStep Science pôsobila dva roky ako grafička a momentálne je mentorkou pre niekoľko neziskových organizácií so zameraním na vedu a umelú inteligenciu.
https://www.chanceinternships.com/

Thursday Jan 04, 2024

Adriana Talianová je jednou z najmladších analógových astronautov/iek na svete. Má za sebou stáže v NASA, je asistentkou výskumu na Northwestern University v USA a taktiež spoluzakladateľkou spoločnosti CHANCE. V NextStep Science pôsobila dva roky ako grafička a momentálne je mentorkou pre niekoľko neziskových organizácií so zameraním na vedu a umelú inteligenciu.
https://www.chanceinternships.com/

Thursday Dec 14, 2023

Prof. Ľubomír Tomáška je vedúci Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými zložkami bunky a skúma molekulárne mechanizmy, ktorými sa zachováva celistvosť genómu. Je ad hoc recenzentom v medzinárodných časopisoch a členom medzinárodných organizácií týkajúcich sa genetiky a molekulárnej biológie. Počas svojej kariéry bol hosťujúcim výskumníkom na viacerých univerzitách v USA, Francúzsku a Holandsku. 

Wednesday Nov 15, 2023

MUDr. Allan Böhm, PhD, MBA, FESC, FJCS pôsobí na Klinike akútnej kardiológie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave; vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a študuje klinický výskum na Oxfordskej univerzite. Jeho výskumné záujmy sú akútna kardiológia, trombózy, arytmie, digitálne zdravie a umelá inteligencia. V roku 2015 založil Premedix Academy. V roku 2017 stál pri zrode výboru Digital health Committee pod Európskou kardiologickou spoločnosťou. V roku 2020 sa stal členom správnej rady Európskej kardiologickej spoločnosti. V roku 2021 založil Premedix Clinic.

Saturday Oct 28, 2023

Prof. Ľubomír Tomáška je vedúci Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými zložkami bunky a skúma molekulárne mechanizmy, ktorými sa zachováva celistvosť genómu. Je ad hoc recenzentom v medzinárodných časopisoch a členom medzinárodných organizácií týkajúcich sa genetiky a molekulárnej biológie. Počas svojej kariéry bol hosťujúcim výskumníkom na viacerých univerzitách v USA, Francúzsku a Holandsku. 

Friday Oct 13, 2023

Marian Valentin roky pôsobil na pozícii vedúceho výskumu a aplikácií polymérov vo firme Pewas. Jeho profesijným záujom pri jeho životnej dráhe vo svete polymérov bol predovšetkým výskum v oblasti nanomechanických vlastností polymérov, úprave povrchu polymérov nízko teplotnou plazmou a aplikácia superabsorbčných polymérov v poľnohospodárstve.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320